Projekt „Pracuję u siebie II”

06 Wrz 2019,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – I nabór. ...Projekt: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

03 Sie 2019,  Projekty, Projekty realizowane

Tytuł projektu: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ramach projektu ...Projekt „Aktywni na co dzień”

21 Sty 2019,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

Projekt „Aktywni na co dzień”  RPLU.11.012.00-06-0133/17-00 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ...Projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

03 Lip 2018,  Projekty, Projekty realizowane

Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. ...Projekt „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego”

24 Sty 2018,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Parczew, Gminą Biała Podlaska, Gminą Kłoczew, Gminą Ułęż, Gminą Garbów, Gminą Piszczac i Gminą ...Projekt „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”

24 Sty 2018,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

    Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Poniatowa, Gminą Opole Lubelskie, Gminą Karczmiska, Gminą Łaziska, Gminą Wilków, Gminą Dębowa ...Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

13 Paź 2017,  Projekty realizowane

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na ...Projekt „Szansa dla młodych”

15 Mar 2017,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

Projekt „Szansa dla młodych”  –   POWR.01.02.01-06-0128/16 Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 osób młodych w wieku ...Projekt „Młodzi na start!”

09 Mar 2017,  Projekty realizowane

  „Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I ...Projekt “Twój lepszy start”

09 Lut 2017,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś ...Projekt “Pracuję u siebie”

27 Sty 2017,  Projekty realizowane

  III NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)   II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)     16.08.2017 r Wyniki oceny merytorycznej ...Projekt „Droga do sukcesu”

22 Sty 2017,  Projekty realizowane

18.08.2017 Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do ...Projekt „Lepszy start”

28 Wrz 2016,  Aktu, Projekty, Projekty realizowane

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy ...Program “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

12 Sie 2016,  Projekty realizowane

Fundusz pożyczkowy – Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

01 Cze 2016,  Projekty, Projekty realizowane

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest ...Zadanie publiczne “Od pomysłu do sukcesu”

23 maja 2016,  Projekty zakończone

Zadanie publiczne  “Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.   Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016 Cel ...„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

09 maja 2016,  Projekty realizowane

    Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00   Projekt realizowany jest w ramach Programu ...„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

09 maja 2016,  Projekty zakończone

        Tytuł Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00 Projekt realizowany jest w ...Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”

06 maja 2015,  Projekty zakończone

  Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu ...KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

01 Mar 2015,  Projekty zakończone

Opis projektu Projekt skierowany jest do średniego przedsiębiorstwa – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i jego pracowników pracujących i/lub zamieszkujących na terenie ...MIKRO-przedsiębiorcy

09 Lut 2015,  Projekty, Projekty zakończone

Zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie ...Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego

01 Lip 2014,  Projekty, Projekty zakończone

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego ...Twoja przyszłość

01 Lip 2014,  Projekty, Projekty zakończone

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz to zmienić? Potrzebujesz wsparcia lub pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego? Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyprowadzi nabór do ...50 plus biznes

11 Cze 2014,  Projekty

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, ...Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

02 Cze 2014,  Projekty

Celem projektu jest rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie CSR poprzez wdrożenie strategii CSR do 15.II.2014 roku. Zwiększenie efektywności pracy 35 mentee ...Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę

27 maja 2014,  Projekty

Opis projektu PROJEKT „Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę”Priorytet VII Promocja integracji społecznejDziałanie 7.2 Przeciwdziałanie ...Biznes-Start

06 maja 2014,  Projekty

19.12.2014 r. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (19.12.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków ...Wszyscy na START

06 maja 2014,  Projekty

11.12.2014 Skorygowana lista wstępnych wyników oceny wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START” W związku z błędnie podaną średnią arytmetyczną ...Z komputerem na TY

01 Kwi 2014,  Projekty

Opis projektu Priorytet  IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie  9.6.2   ...Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim

10 Mar 2014,  Projekty

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom ...Szkolenia dla eLeader sp. z o.o.

04 Lut 2014,  Projekty

Opis projektu Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla ...OD POMYSŁU DO SUKCESU

20 Sty 2014,  Projekty

Opis projektu Informujemy, że  Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „OD POMYSŁU DO ...Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu

01 Sty 2014,  Projekty

Opis projektu Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna. Cel projektu Celem projektu jest pomoc w realizacji i rozliczaniu projektów wśród ...Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

18 Lis 2013,  Projekty

Opis projektu Bialskopodlaskie Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „Północna Lubelszczyzna krainą ...Akademia Umiejętności ICT dla osób 50+

17 Wrz 2013,  Projekty

Opis projektu Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie  9.6   ...Doświadczenie w cenie

06 Wrz 2013,  Projekty

Opis projektu (nr umowy: POKL.06.01.01-06-009/13-00)Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla ...Szansa na biznes

01 Sie 2013,  Projekty

Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.2 Wsparcie ...Aktywność zawodowa osób 50 +

04 Lip 2013,  Projekty

Opis projektu (nr umowy: POKL 06.01.01-06-012/13-00)Projekt realizowany w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla ...Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych

03 Lip 2013,  Projekty

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyzaprasza do udziału w projekcie„Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych”Projekt realizowany jest w ramach Programu ...Diamenty rozwoju

03 Lip 2013,  Projekty

Opis projektu Diamenty rozwoju Cel projektu Podwyższenie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu księgowości, wykorzystania technologii IT w biznesie, kompetencji językowych ...