Zarząd


Zarząd


 

Henryk Łucjan
Prezes Zarządu


Dr inż. Henryk Łucjan, urodzony w 1955 roku na ziemiach łukowskich. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Doktor nauk rolniczych. Uzyskał świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

Jacek Krok
Wiceprezes Zarządu


Więcej

AGNIESZKA dOMAŃSKA-sIENKIEWICZ
Członek Zarządu

 


 

fundatorzy


– Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego i Wojewodę Zamojskiego
– Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
– Nadwiślański Klub Ekspertów Owoców do ZSRR w Józefowie nad Wisłą
– Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Łęcznej
– Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie
– Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Akademii Rolniczej w Lublinie
– Czesław Tarkowski