Lubelski klaster ekoenergetyczny


logo LKE bez marginesów

W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką odnawialną, zrównoważonym budownictwem energooszczędnym i poprawą efektywności energetycznej. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się zrównoważonym budownictwem energooszczędnym, efektywnością energetyczną, gospodarką odpadami przemysłowymi oraz edukacją wyższą i badaniami.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz rozwój zrównoważonego budownictwa energooszczędnego i poprawa efektywności energetycznej.

Szczegółowe informacje o działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego znajdują się na ->  stronie Klastra 

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Małgorzata Gałczyńska – Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
Inkubator Przedsiębiorczości
Droga Męczenników Majdanka 181
20 – 325 Lublin
Tel. 516 283 342, 887 200 020
e-mail: 
m.galczynska@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl