Projekty w realizacji


Projekt „Szansa dla młodych”

Projekt „Szansa dla młodych” POWR.01.02.01-06-0128/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 …Projekt „Młodzi na start!”

„Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 …Projekt “Pracuję u siebie”

  20.03.2017 r. Informujemy, że 15 marca 2017 r. zakończone zostało przyjmowanie  Formularzy rekrutacyjnych do projektu “Pracuję u siebie”. Obecnie prowadzona jest ocena formalna oraz merytoryczna …Projekt „Droga do sukcesu”

20.03.2017 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że 15 marca 2017 r. zakończone zostało przyjmowanie  Formularzy rekrutacyjnych do projektu “Droga do sukcesu”. Obecnie prowadzona jest ocena …Projekt „Lepszy start”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00. Czas trwania projektu: …Program “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundusz pożyczkowyProjekt “Twój lepszy start”

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 …Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii …Zadanie publiczne “Od pomysłu do sukcesu”

Zadanie publiczne  “Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.   Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016 Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom …„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś …„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

        Tytuł Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza …