Catering


Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej w ramach projektu „S3-Empowering for innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY   Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/171/18                                                        Lublin, dnia 5 kwietnia 2018 roku   Znak sprawy: FRL/1/EmpInno/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/CAT/OWES/2018                                                                                                                           Zamość, dnia 09.03.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  1 marca 2018 roku L.dz. FRL/99/18   Znak sprawy: FRL/3/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/CAT/OWES/2018 Zamość, dnia 21.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/CAT/OWES/2018 Zamość, dnia 21.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  13 lutego 2018 roku L.dz. FRL/78/18   Znak sprawy: FRL/2/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  13 lutego 2018 roku L.dz. FRL/76/18 Znak sprawy: FRL/1/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]

Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/WA/KAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 02.01.2018 roku   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/WA/KAT/OWES/2018   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/13/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/1191/17                                                                  Lublin, dnia 6 grudnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/13/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017

Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 06.11.2017 roku   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/3/EmpInno/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181) 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/1052/17                                               Lublin, dnia 23 października 2017 roku   Znak sprawy: FRL/3/EmpInno/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/8/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/928/17                                                                    Lublin, dnia 24 sierpnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/8/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I –Zamość : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”            ul. Lwowska  30/50, 22-400 Zamość   80,00 […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!                                                            Lublin, dnia 8 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Młodzi na start!” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/2017/MnS! do realizacji zamówienia na wykonanie usługi cateringowej wybrano:   Część I – Lublin: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Impel Catering “Company” Sp. z o.o. Sp.k., […]

Leave a comment

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej FRL/5/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/605/17                                                                                                               Lublin, dnia 22 maja 2017roku Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia […]

Leave a comment

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.FRL/9/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/539/17                                                                                                                        Lublin, dnia 16 maja  2017 roku Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/1/EmpInno/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/535/17                                                               Lublin, dnia 15 maja 2017 roku   Znak sprawy: FRL/1/EmpInno/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/Pus/2017

Znak sprawy: FRL/5/Pus/2017 Lublin, dnia 09.05.2017 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/Pus/2017 do realizacji […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/5/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/456/17                                                                    Lublin, dnia 27 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/5/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/Pus/2017

Znak sprawy: FRL/2/Pus/2017 Lublin, dnia 20.04.2017 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/Pus/2017 do realizacji […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/2/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/439/17                                                                    Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/2/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

    Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN                                                           Lublin, 09.11.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lazur” Bożena Choina Kazimierzówka 11A […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

    Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK                                                                  Lublin, 09.11.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:     Spółdzielnia Socjalna „PROMYK NADZIEI” ul. Łukowska 20, […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU_Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_CHM

  Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_CHM                                                                                                       […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie zapytania nr FRL/3/2016/TLS

Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 02 listopada 2016 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2016/TLS do […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/578/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_CHM   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/579/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/580/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/2016/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz FRL/538/2016 Lublin, dnia 19 października 2016 roku Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/3/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/368/16                                                                                  Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/3/2016/TS   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS

    Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS                                                           Lublin, 22.07.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:   Spółdzielnia socjalna „Promyk nadziei” ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania _Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM                                                             Lublin, dnia 20 lipca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Przedsiębiorstwo gastronomiczno-handlowe KLUB ZGODA S.C […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/2/2016/TS

zapytanie_rr_2

Leave a comment

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku FRL/RR/1/2016 TS

    Znak sprawy: FRL/RR/1/2016/TS                                                           Lublin, 15.07.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:   Marta Tustanowska – SONRISA , Plac Niepodległości 1, 22-100 […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku znak sprawy FRL_RR_1/2016/TS

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku znak sprawy FRL_RR_1/2016/TS

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej – znak sprawy FRL/4/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/227/16                                                                                  Lublin, dnia 6 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej – znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR

Znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR Lublin, dnia 2 września 2014r. Rozeznanie rynku – dotyczącej usługi cateringowej w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w ramach działania „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 55321000-6 – Przygotowywanie posiłków Niniejsze […]

Leave a comment