Catering


Zapytanie ofertowe: FRL/13/CAT/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  18 stycznia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/13/CAT/OWES/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/12/CAT/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  8 stycznia 2019 roku     Znak sprawy: FRL/12/CAT/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/11/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/11/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 01.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/10/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/10/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 25.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/11/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  24 lipca 2018 roku L.dz. FRL/340/18 Znak sprawy: FRL/11/CAT/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/10/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  17 lipca 2018 roku L.dz. FRL/333/18   Znak sprawy: FRL/10/CAT/OWES/2018     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]


Posted in Bez kategorii, Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/9/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/9/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/CAT/OWES/2018

  Znak sprawy: FRL/8/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/7/CAT/OWES/2018

  Znak sprawy: FRL/7/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/CAT/OWES/2018

    Znak sprawy: FRL/6/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/9/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  05 lipca 2018 roku L.dz. FRL/283/18 Znak sprawy: FRL/9/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/8/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 04 lipca 2018 roku L.dz. FRL/280/18 Znak sprawy: FRL/8/CAT/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/7/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  04 lipca 2018 roku   L.dz. FRL/276/18 Znak sprawy: FRL/7/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/6/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  4 lipca 2018 roku L.dz. FRL/268/18 Znak sprawy: FRL/6/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/5/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 29.06.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/5/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 21 czerwca 2018 roku L.dz. FRL/263/18 Znak sprawy: FRL/5/CAT/OWES/2018 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/4/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/4/CAT/OWES/2018   Zamość, dnia 07.06.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Bez kategorii, Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/4/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 24 maja 2018 roku L.dz. FRL/225/18 Znak sprawy: FRL/4/CAT/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej w ramach projektu „S3-Empowering for innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY   Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/171/18                                                        Lublin, dnia 5 kwietnia 2018 roku   Znak sprawy: FRL/1/EmpInno/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/CAT/OWES/2018                                                                                                                           Zamość, dnia 09.03.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  1 marca 2018 roku L.dz. FRL/99/18   Znak sprawy: FRL/3/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/CAT/OWES/2018 Zamość, dnia 21.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/CAT/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/CAT/OWES/2018 Zamość, dnia 21.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in Bez kategorii, Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  13 lutego 2018 roku L.dz. FRL/78/18   Znak sprawy: FRL/2/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/CAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  13 lutego 2018 roku L.dz. FRL/76/18 Znak sprawy: FRL/1/CAT/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/WA/KAT/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 02.01.2018 roku   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/WA/KAT/OWES/2018   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/13/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/1191/17                                                                  Lublin, dnia 6 grudnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/13/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/KAT/OWES/2017

Znak sprawy: 1/KAT/OWES/2017 Zamość, dnia 15.11.2017 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/KAT/OWES/2017 do […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 2/SPOT/KAT/OWES/2017

Znak sprawy: 2/SPOT/KAT/OWES/2017 Zamość, dnia 21.11.2017 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 2/SPOT/KAT/OWES/2017 do […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 2/SPOT/KAT/OWES/2017

Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 09.11.2017 roku   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 2/SPOT/KAT/OWES/2017 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017

Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 06.11.2017 roku   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/3/EmpInno/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181) 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/1052/17                                               Lublin, dnia 23 października 2017 roku   Znak sprawy: FRL/3/EmpInno/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/8/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/928/17                                                                    Lublin, dnia 24 sierpnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/8/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I –Zamość : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”            ul. Lwowska  30/50, 22-400 Zamość   80,00 […]


Posted in Catering – rozstrzygniecie, Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!                                                            Lublin, dnia 8 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Młodzi na start!” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/2017/MnS! do realizacji zamówienia na wykonanie usługi cateringowej wybrano:   Część I – Lublin: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Impel Catering “Company” Sp. z o.o. Sp.k., […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej FRL/5/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/605/17                                                                                                               Lublin, dnia 22 maja 2017roku Znak sprawy: FRL/5/2017/MnS!   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.FRL/9/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/539/17                                                                                                                        Lublin, dnia 16 maja  2017 roku Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/1/EmpInno/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/535/17                                                               Lublin, dnia 15 maja 2017 roku   Znak sprawy: FRL/1/EmpInno/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/Pus/2017

Znak sprawy: FRL/5/Pus/2017 Lublin, dnia 09.05.2017 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/Pus/2017 do realizacji […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/5/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/456/17                                                                    Lublin, dnia 27 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/5/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in Catering-zaproszenie

|
Leave a comment