Catering


Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/2/Pus/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.Dz. FRL/439/17                                                                    Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/2/Pus/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

    Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN                                                           Lublin, 09.11.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lazur” Bożena Choina Kazimierzówka 11A […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

    Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK                                                                  Lublin, 09.11.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:     Spółdzielnia Socjalna „PROMYK NADZIEI” ul. Łukowska 20, […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU_Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_CHM

  Znak sprawy: FRL/RR/4/2016/TS_CHM                                                                                                       […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie zapytania nr FRL/3/2016/TLS

Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 02 listopada 2016 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2016/TLS do […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/578/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_CHM   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/579/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/580/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/2016/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz FRL/538/2016 Lublin, dnia 19 października 2016 roku Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/3/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/368/16                                                                                  Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 roku     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/3/2016/TS   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS

    Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS                                                           Lublin, 22.07.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:   Spółdzielnia socjalna „Promyk nadziei” ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania _Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM                                                             Lublin, dnia 20 lipca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Przedsiębiorstwo gastronomiczno-handlowe KLUB ZGODA S.C […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/2/2016/TS

zapytanie_rr_2

Leave a comment

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku FRL/RR/1/2016 TS

    Znak sprawy: FRL/RR/1/2016/TS                                                           Lublin, 15.07.2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:   Marta Tustanowska – SONRISA , Plac Niepodległości 1, 22-100 […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku znak sprawy FRL_RR_1/2016/TS

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku znak sprawy FRL_RR_1/2016/TS

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej – znak sprawy FRL/4/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/227/16                                                                                  Lublin, dnia 6 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/4/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej – znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR

Znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR Lublin, dnia 2 września 2014r. Rozeznanie rynku – dotyczącej usługi cateringowej w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w ramach działania „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 55321000-6 – Przygotowywanie posiłków Niniejsze […]

Leave a comment