Inne


Rozstrzygnięcie postępowania; znak sprawy FRL/13/2017/MnS!

  Znak sprawy: FRL/13/2017/MnS!                                                                                               Lublin, 20 grudnia 2017 roku […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!  

Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!                                                                        Lublin, dnia 26 lipca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lublin Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów Wartość zamówienia brutto 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin 100 […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!                                                                            Lublin,  25 lipca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży. Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/792/17                                                                                                             Lublin, 20 lipca 2017 roku Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/2017/MnS!

    Znak sprawy: FRL/8/2017/MnS!                                                                      Lublin, dnia 27 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Mirosław Szpakowski, zam. Frampol 99,03 Rozstrzygnięcie Sprzedawca

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM      

    Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  67,27   […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM

  Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej ul. Reformacka 27 A , 22-100 Chełm 100,00 […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. PRO-EDU Sp. J.  D. Karmazyn R. Krokocki u. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice 100,00   Rozstrzygnięcie postępowania

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I –Zamość : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”            ul. Lwowska  30/50, 22-400 Zamość   80,00 […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:     Część I –Zamość : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. SPECTRA Katarzyna Stępień Pl. Floriański 1 lok.309, 26-110 Skarżysko-Kamienna   100,00   […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  100,00   rozstrzyg ag

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/POŚRED.PRACY/6/2017/LUB

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 24.05.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SDM/DDS/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 11.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/2017/TS

Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 07 kwietnia 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie zapytania nr FRL/3/2016/TLS

Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 02 listopada 2016 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2016/TLS do […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/2/2016/TLS

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:   Część I – Chełm : […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/10/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/10/2016/CDM                                                          Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Paweł Klempka 99,38 Część II – Tomaszów Lubelski: […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/6/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/6/2016/CDM                                                             Lublin, dnia 21 lipca 2016 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I -Biłgoraj : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Mirosław Szpakowski ul. Orzechowa […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/2/2016/TS

Znak sprawy: FRL/2/2016/TS                                                                    Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Chełm : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Świeczak Beata 88 2. Korona-Jędrzejewska Edyta […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2016/CDM

  Znak sprawy: FRL/1/2016/CDM                                                           Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Meritum Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Edyta […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników 12- dniowego szkolenia.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: 81 710 19 00, fax: 81 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Dz. FRL/1593/15                 Lublin, dnia 11 września 2015 roku   Znak sprawy: KK/2015/COACH-NW   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/TSiNLP

Lublin, dnia 10 kwietnia 2015 r.   dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/TSiNLP INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/TSiNLP) na organizację i przeprowadzenie w Lublinie:   Część I – […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/EM

Lublin, dnia 20 marca 2015 r.   dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/EM INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/EM) na organizację i przeprowadzenie szkolenia „e-marketing” moduł PI M7 ECCC […]

Leave a comment

Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego Utworzono: 01 październik 2014 Odsłony: 124 Ocena użytkowników: 0 / 5 Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna Proszę, oceń

Lublin, dnia 1 października 2014 roku Znak sprawy: 31/DWC/KP/2 Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego – wyjaśnienie: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że punkt X .1 Forma, miejsce i termin składania ofert powinien brzmieć: 1.    Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i […]

Leave a comment