Inne


Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację usługi hotelarskiej oraz usługi restauracyjnej dla 10 uczestników 12- dniowego szkolenia.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: 81 710 19 00, fax: 81 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Dz. FRL/1593/15                 Lublin, dnia 11 września 2015 roku   Znak sprawy: KK/2015/COACH-NW   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego Utworzono: 01 październik 2014 Odsłony: 124 Ocena użytkowników: 0 / 5 Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna Proszę, oceń

Lublin, dnia 1 października 2014 roku Znak sprawy: 31/DWC/KP/2 Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego – wyjaśnienie: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że punkt X .1 Forma, miejsce i termin składania ofert powinien brzmieć: 1.    Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i […]

Leave a comment