Inne


Zapytanie ofertowe: FRL/4/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 18 stycznia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/4/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/5/WSO2/OWES/2018

Zamość, dnia 05.11.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/WSO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/5/WSO2/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 23 października 2018 roku L.dz. FRL/435/18 Znak sprawy: FRL/5/WSO2/OWES /2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – FRL/4/WSO2/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/4/WSO2/OWES/2018   Zamość, dnia 04.09.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Bez kategorii, Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/4/WSO2/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 27 sierpnia 2018 roku   Znak sprawy: FRL/4/WSO2/OWES /2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in Inne-zaproszenie, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/WSO2/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/WSO2/OWES/2018   Zamość, dnia 24.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że postępowanie FRL/3/WSO2/OWES/2018 […]


Posted in Bez kategorii, Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/2/T/SO3/OWES/2018

  Zamość, dnia 16.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/T/SO3/OWES/2018 do […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/1/T/SO3/OWES/2018

  Zamość, dnia 16.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/T/SO3/OWES/2018 do […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe: FRL/3/WSO2/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 9 sierpnia 2018 roku   Znak sprawy: FRL/3/WSO2/OWES /2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/WSO3/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/WSO3/OWES/2018   Zamość, dnia 08.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-Znak sprawy: FRL/2/SKB/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/SKB/OWES/2018   Zamość, dnia 08.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/WSO3/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 27 lipiec 2018 roku L.dz. FRL/360/18   Znak sprawy: FRL/1/WSO3/OWES /2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/SKB/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 26 lipiec 2018 roku L.dz. FRL/359/18   Znak sprawy: FRL/2/SKB/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Rozstrzygnięcie zapytania FRL/2/WSO2/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/WSO2/OWES/2018   Zamość, dnia 15.05.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/WSO2/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 4 maja 2018 roku L.dz. FRL/211/18 Znak sprawy: FRL/2/WSO2/OWES /2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/W2WA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/W2WA/OWES/2018   Zamość, dnia 09.04.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/SKB/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/SKB/OWES/2018 Zamość, dnia 06.04.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SKB/OWES/2018 do […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/KOMP/OWES/2018

Znak sprawy: 1/KOMP/OWES/2018 Zamość, dnia 05.04.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/KOMP/OWES/2018 do […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/WSO2/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/WSO2/OWES/2018   Zamość, dnia 04.04.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/1/SKB/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 29 marzec 2018 roku L.dz. FRL/169/18   Znak sprawy: FRL/1/SKB/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/3/W2WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 29 marzec 2018 roku L.dz. FRL/168/18   Znak sprawy: FRL/3/W2WA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/1/WSO2/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 20 marzec 2018 roku L.dz. FRL/149/18 Znak sprawy: FRL/1/WSO2/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KOMP/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 19.03.2018 rok L.dz. FRL/145/2018   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KOMP/OWES/2018   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/W2WA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/W2WA/OWES/2018 Zamość, dnia 14.03.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/W2WA/OWES/2018 nie […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/W2WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 2 marca 2018 roku L.dz. FRL/101/18 Znak sprawy: FRL/2/W2WA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/W2WA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/W2WA/OWES/2018 Zamość, dnia 23.02.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/W2WA/OWES/2018 do […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

Znak sprawy: NR 1/BUS/OWES/2018                                                         Zamość, dnia 20 lutego 2018 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Uzupełnienie do zapytania ofertowego FRL/1/W2WA/OWES/2018

Lublin dnia, 12.02.2018 r.   Informacja dot. sprecyzowania miejsca noclegowego w miejscowości Bałtów w zapytaniu ofertowym FRL/1/W2WA/OWES/2018 z dnia 06.02.2018 r. dotyczącym  oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali na warsztaty podczas pięciu 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób w Bałtowie. […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/1/W2WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  6 lutego 2018 roku L.dz. FRL/70/18 Znak sprawy: FRL/1/W2WA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin Tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl, e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz. FRL/69/2018 Lublin, dnia 05.02.2018 roku ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania; znak sprawy FRL/13/2017/MnS!

  Znak sprawy: FRL/13/2017/MnS!                                                                                               Lublin, 20 grudnia 2017 roku […]


Posted in Personel projektu

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 3/KOMP/OWES/2017

Znak sprawy: 3/KOMP/OWES/2017 Zamość, dnia 07.12.2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 3/KOMP/OWES/2017 […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 3/KOMP/OWES/2017

Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 27.11.2017 rok   ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 3/KOMP/OWES/2017 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!  

Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!                                                                        Lublin, dnia 26 lipca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lublin Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów Wartość zamówienia brutto 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin 100 […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!                                                                            Lublin,  25 lipca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży. Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/792/17                                                                                                             Lublin, 20 lipca 2017 roku Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i […]


Posted in Inne-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/2017/MnS!

    Znak sprawy: FRL/8/2017/MnS!                                                                      Lublin, dnia 27 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Mirosław Szpakowski, zam. Frampol 99,03 Rozstrzygnięcie Sprzedawca


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie, Rozstrzygnięcia

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM      

    Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  67,27   […]


Posted in Rozstrzygnięcia, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM

  Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej ul. Reformacka 27 A , 22-100 Chełm 100,00 […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. PRO-EDU Sp. J.  D. Karmazyn R. Krokocki u. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice 100,00   Rozstrzygnięcie postępowania


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|
Leave a comment