Personel projektu


Zapytanie ofertowe FRL/2/T/SO2/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 7 maja 2018 roku L.dz. FRL/214/18   Znak sprawy: FRL/2/T/SO2/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/ZO/T/W2WA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/ZO/T/W2WA/OWES/2018   Zamość, dnia 09.04.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/T/SO2/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/T/SO2/OWES/2018   Zamość, dnia 03.04.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]

Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/3/ZO/T/W2WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 29 marca 2018 roku L.dz. FRL/167/18   Znak sprawy: FRL/3/ZO/T/W2WA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie […]

Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/1/T/SO2/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 20 marca 2018 roku L.dz. FRL/148/18 Znak sprawy: FRL/1/T/SO2/OWES/2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/ZO/T/W2WA/OWES/2018

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 7 marca 2018 roku L.dz. FRL/102/18   Znak sprawy: FRL/2/ZO/T/W2WA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie – Partner Wiodący realizująca w […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/ZO/T/W2WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  13 lutego 2018 roku L.dz. FRL/79/18   Znak sprawy: FRL/1/ZO/T/W2WA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BP/EZ/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 23.01.2018 roku ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BP/EZ/OWES/2018 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/15/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa poszkoleniowego – korekta

Uprzejmie informuję, że w związku z błędem, który pojawił się przy publikacji zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności, termin składania ofert przedłużony został do 27 grudnia 2017 r. do godz. 10.00. Koordynator projektu “Pracuję u siebie” Piotr Kowalewski

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/15/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa poszkoleniowego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 14 grudnia 2017 roku L.dz.FRL/1208/17 Znak sprawy: FRL/15/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/14/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa specjalistycznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 8 grudnia 2017 roku L.dz. FRL/1198/17 Znak sprawy: FRL/14/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: FRL/13/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/1099/17                                                  […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe; Znak sprawy: FRL/1/ZO/T/OWES/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  15 listopada 2017 roku L.dz. FRL/1150/17   Znak sprawy: FRL/1/ZO/T/OWES/2017   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM

Lublin, dnia  15 listopada 2017 roku   Znak sprawy: 1/11/2017/OWES/ITM   Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM   Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizująca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący), projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/LUB

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul.Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                                            Lublin, 5 października 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/LUB Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                                            Lublin, 5 październik 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ZAM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, 5 października 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ZAM Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/CHM

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                                          Lublin, 5 października 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/CHM Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/12/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa specjalistycznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 11 września 2017 roku L.dz. FRL/932/17 Znak sprawy: FRL/12/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/11/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa poszkoleniowego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 roku L.dz.FRL/931/17 Znak sprawy: FRL/11/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/10/Pus/2017 usługa szkoleniowa/doradztwo grupowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 25 sierpnia 2017 roku L.dz.: FRL/930/17 Znak sprawy: FRL/10/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/9/Pus/2017 usługa szkoleniowa

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 24 sierpnia 2017 roku L.dz.FRL/929/17 Znak sprawy: FRL/9/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/2017/MnS!

    Znak sprawy: FRL/8/2017/MnS!                                                                      Lublin, dnia 27 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Mirosław Szpakowski, zam. Frampol 99,03 Rozstrzygnięcie Sprzedawca

Leave a comment

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA; Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM     

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 26 czerwca 2017 roku      ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA; Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM        

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 23 czerwca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2017/MnS! 

    Znak sprawy: FRL/7/2017/MnS!                                                                          Lublin, dnia 21 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Beata Bober, zam. Lublin. 100   Rozstrzygnięcie

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS! 

    Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS!                                                                          Lublin, dnia 21 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka , Janowiec Wielkopolski 100   Rozstrzygnięcie 

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM

  Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej ul. Reformacka 27 A , 22-100 Chełm 100,00 […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/7/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. PRO-EDU Sp. J.  D. Karmazyn R. Krokocki u. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice 100,00   Rozstrzygnięcie postępowania

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/4/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/4/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 8 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:     Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Mariusz Wiśniewski Instytut Szkoleń Biznesowych ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin 82,42   Rozstrzygnięcie  

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_znak sprawy: FRL/5/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/5/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:     Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Jacek Wierzgała 100,00 rozstrzygnięcie zapytania nr 5

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej” dla 1 grupy w Lubartowie. Znak sprawy: FRL/8/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/651/17                                                 […]

Leave a comment

Zaproszenie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. księgowości” dla 1 grupy w Lublinie. Znak sprawy: FRL/7/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/650/17                                                 […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac” dla 1 grupy w Łukowie. Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855    Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku L.dz.FRL/642/17 Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS! Zapytanie ofertowe- zmiana z dnia 6 czerwca 2017 r.  Zmienione punkty do zapytania Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS! […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/8/2017/TLS                                                                                    Lublin, 24.05.2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/POŚRED.PRACY/6/2017/LUB

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 24.05.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert znak sprawy: FRL/10/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/613/17                                                                                                        Lublin, dnia 22 maja  2017 roku Znak sprawy: FRL/10/2017/SDM Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na […]

Leave a comment

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych” w Zamościu Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz. FRL/609/17                                                                                 Lublin, dnia 22 maja  2017 roku Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/2/EmpInno/2017

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 16 maja 2017 roku L.dz.FRL/538/17 Znak sprawy: FRL/2/EmpInno/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/6/2017/LUB

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 16.05.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/6/2017/LUB   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment