Personel projektu


Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K/1

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12 listopada 2019 roku L.dz.FRL/257/19 Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K/1   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie II” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/18-00 współfinansowany ze środków […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/2/PUSII/2019/K

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  12 listopada 2019 roku   UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/2/PUSII/2019/K Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 listopada 2019 roku unieważnienia postępowanie […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855   Lublin, dnia 7 listopada 2019 roku     Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie II” nr […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/9/T/SO2/OWES/2019

Znak sprawy: FRL/9/T/SO2/OWES/2019   Zamość, dnia 28.10.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe-FRL/8/ZO/T/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855   Lublin, dnia  22 października 2019 roku   Znak sprawy: FRL/8/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019-FRL/9/T/SO2/OWES/2019

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019 Znak sprawy: FRL/9/T/SO2/OWES/2019 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wyjaśnia co następuje: W pkt. VII Kryteria oceny ofert Ad.2 Zamawiający omyłkowo uwzględnił zapis „w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych”. W ramach kryterium „doświadczenie” zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę posiadanych lat doświadczenia/ przeprowadzonych godzin szkolenia/ warsztatów, […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/2/T/ZO/OWES/2019

Znak sprawy: FRL/2/T/ZO/OWES/2019 Zamość, dnia 02.09.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe: FRL/2/ZO/T/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855   Lublin, dnia  21 sierpnia 2019 roku L.dz. FRL/201/19 Znak sprawy: FRL/2/ZO/T/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe dot. przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań coachingowych dla 12 Uczestników Projektu- znak sprawy: V/ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 178/2019                                                                                                                      Lublin, dnia  15.07.2019 r. Znak sprawy: V/ANC/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe dot. przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań coachingowych dla 12 Uczestników Projektu- znak sprawy: VI/ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 177/2019                                                                                                                      Lublin, dnia  15.07.2019 r. Znak sprawy: VI/ANC/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: III/ANC/2019     

Znak sprawy: III/ANC/2019                                                                                       Lublin, dnia 10 lipca 2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania III/ANC/2019 […]


Posted in Catering – rozstrzygniecie, PersonelProjektu-zaproszenie, Rozstrzygnięcia

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: IV/ANC/2019

Znak sprawy: IV/ANC/2019                                                                                       Lublin, dnia 10 lipca 2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania III/ANC/2019 […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie, Rozstrzygnięcia

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FR/8/T/SO2/OWES/2019  

Znak sprawy: FR/8/T/SO2/OWES/2019   Zamość, dnia 07.06.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: IV/ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 152/2019                                                                                                                         Lublin, dnia  03.06.2019 r. Znak sprawy: IV/ANC/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: III /ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 151/2019                                                                                                                      Lublin, dnia  03.06.2019 r. Znak sprawy: III /ANC/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/4/T/SO3/OWES/2019 

Znak sprawy: FRL/4/T/SO3/OWES/2019   Zamość, dnia 06.06.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe-FRL/4/T/SO3/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 28 maja 2019 roku   Znak sprawy: FRL/4/T/SO3/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe-FRL/8/T/SO2/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 28 maja 2019 roku   Znak sprawy: FRL/8/T/SO2/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/3/T/SO3/OWES/2019       

Znak sprawy: FRL/3/T/SO3/OWES/2019   Zamość, dnia 24.05.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/3/T/SO3/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 7 maja 2019 roku   Znak sprawy: FRL/3/T/SO3/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019 

Znak sprawy: FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zamość, dnia 07.05.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/6/ZO/T/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  26 kwietnia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/6/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia  26 kwietnia 2019 roku Znak sprawy: FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe 20190325140806707  Postepowanie – warsztaty design thinking – CV – 25.03.19  Postepowanie – warsztaty design thinking – formularz – 25.03.19  Postepowanie – warsztaty design thinking – oświadczenie – 25.03.19  Postepowanie – warsztaty design thinking – powiąz. kap.- 25.03.19  Postepowanie – warsztaty design thinking – usługi – 25.03.19 


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – FRL/7/T/SO2/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 22 marca 2019 roku   Znak sprawy: FRL/7/T/SO2/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  22 marca 2019 roku Znak sprawy: FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia doradztwa grupowego na terenie województwa lubelskiego Znak sprawy: FRL/11/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/71/19                                                                                                                         Lublin, 18 marca 2019 roku Znak sprawy: FRL/11/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/69/19                                                                                                                         Lublin, 18 marca 2019 roku Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego     Fundacja […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego na terenie województwa lubelskiego Znak sprawy: FRL/10/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                        L.dz.FRL/70/19                                                                                                                       Lublin, 18 marca 2019 roku Znak sprawy: FRL/10/2019/ANC     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/6/T/SO2/OWES/2019

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/T/SO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/6/T/SO2/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 1 lutego 2019 roku   Znak sprawy: FRL/6/T/SO2/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego, Znak sprawy: FRL/7/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/27/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/7/2019/ANC     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego     Fundacja Rozwoju […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego na terenie powiatu lubelskiego Znak sprawy: FRL/6/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/26/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/6/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego     […]


Posted in Personel projektu, PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego na terenie powiatu chełmskiego Znak sprawy: FRL/5/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/25/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/5/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego na terenie powiatu hrubieszowskiego Znak sprawy: FRL/4/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/24/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/4/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w Lublinie, Znak sprawy: FRL/3/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/23/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/3/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego na terenie powiatu chełmskiego Znak sprawy: FRL/2/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/22/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/2/2019/ANC     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego     Fundacja Rozwoju […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego na terenie powiatu hrubieszowskiego Znak sprawy: FRL/1/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/21/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/1/2019/ANC     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego     Fundacja Rozwoju […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe:FRL/4/ZO/T/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 18 stycznia 2018 roku Znak sprawy: FRL/4/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego na terenie powiatu hrubieszowskiego Znak sprawy: FRL/4/2019/ANC

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/25/19                                                                                                                Lublin, 29 stycznia 2019 roku Znak sprawy: FRL/5/2019/ANC       Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego     […]


Posted in PersonelProjektu-zaproszenie

|

Leave a comment