Personel projektu


Zapytanie ofertowe FRL/4/Pus/2017 usługa szkoleniowa

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12 kwietnia 2017 roku L.dz.FRL/427/17 Znak sprawy: FRL/4/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/Pus/2017 usługa indywidualnego doradztwa poszkoleniowego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12 kwietnia 2017 roku L.dz.FRL/426/17 Znak sprawy: FRL/3/Pus/2017 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe_FRL_2_2017_DDS doradztwo specjalistyczne

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 7 kwietnia 2017 roku L.dz. FRL/434/17 Znak sprawy: FRL/2/2017/DDS Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa zawodowego Znak sprawy: FRL/2/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/429/17                                                                                                    Lublin, dnia 6 kwietnia  2017 roku Znak sprawy: FRL/2/2017/SDM Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa psychologiczno-zawodowego Znak sprawy: FRL/1/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/428/17 Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/1/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe_FRL_1_2017_DDS doradztwo poszkoleniowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 5 kwietnia2017 roku L.dz.FRL/422/17 Znak sprawy: FRL/1/2017/DDS Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/5/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/5/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 20 marca 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/5/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/317/17                                                                                             Lublin, dnia 8 marca  2017 roku Znak sprawy: FRL/5/2017/TLS Zapytanie ofertowe  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty w ramach rozeznania rynku (FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK)

                                                                           Lublin, dnia 07.03.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK

                          Lublin, dnia 01.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie […]

Leave a comment

Informacja o wynikach rozeznania rynku (FRL/POŚRED.PRACY/3/LUB)

                                      Lublin, dnia 20.02.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie […]

Leave a comment

Informacja o wynikach rozeznania rynku (FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK)

      Lublin, dnia 20.02.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (FRL/POŚRED.PRACY/2/2017/CHM)

                                                                           Lublin, dnia 20.02.2017 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/3/2017/LUB

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 08.02.2017 roku Zapytanie cenowe Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/3/2017/LUB   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/2/2017/CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 08.02.2017 roku Zapytanie cenowe Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/2/2017/CHM   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 08.02.2017 roku lukow Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/10/2016/TS

Znak sprawy: FRL/10/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 28 listopada 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano:   Część 1 – Chełm Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Marcin Szlendak, Chełm 100   Część […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/11/2016/CDM                                                          Lublin, dnia 20 września 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: „Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej” w Lubartowie: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Aleksandra […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/2/2016/TLS

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:   Część I – Chełm : […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/1/2016/TLS

Znak sprawy: FRL/1/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 08 września 2016 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe na usługi grupowego poradnictwa zawodowego (Znak sprawy: FRL/2/2016/TLS)

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/382/16                                                                        Lublin, dnia 05 września 2016 roku Znak sprawy: FRL/2/2016/TLS Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania […]

Leave a comment

Rozstrzygniecie postępowania_FRL/8/2016/TS

Znak sprawy: FRL/8/2016/TS                                                                    Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Iwona Mazowiecka 100 pkt.   Rozstrzygnięcie_FRL_8_2016_TS  

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/11/2016/CDM

    ZAPYTANIE OFERTOWE FRL_11_2016_FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/239/16                                                                                                                […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/2016/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/354/16                                                                                  Lublin, dnia 22 sierpnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/1/2016/TLS   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/10/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/10/2016/CDM                                                          Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Paweł Klempka 99,38 Część II – Tomaszów Lubelski: […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/9/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/9/2016/CDM                                                             Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Paweł Pogorzelski 77,48 Część II – Tomaszów […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Pracownik działu księgowości i kadr z obsługa komputera” Znak sprawy: FRL/8/2016/TS w Lublinie.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/321/16                                                                                  Lublin, dnia 10 sierpnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/8/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postepowania FRL/3A/2016/TS

Znak sprawy: FRL/3_A/2016/TS                                                           Lublin, dnia 9 sierpnia 2016 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3_A/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano:   I część Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Dorota Stasal-Szajner 81,25 pkt   II część Lp. Wykonawca […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/6/2016/TS

Znak sprawy: FRL/6/2016/TS                                                                    Lublin, dnia 03 sierpnia 2016 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] I części szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”.FRL/9/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/293/16                                                                                  Lublin, dnia 27 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/9/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] II części szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”.FRL/10/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/294/16                                                                                  Lublin, dnia 27 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/10/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Unieważnienie zapytania ofertowego nr FRL/3/2016/TS

Unieważnienie_12.07.2016

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] I części kursu „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”_Znak sprawy: FRL/6/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/240/16                                                                                  Lublin, dnia 8 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/6/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej” w Biłgoraju_Znak sprawy: FRL/5/2016/CDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/239/16                                                                                  Lublin, dnia 8 lipca 2016 roku Znak sprawy: FRL/5/2016/CDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie_znak sprawy: FRL/3/2016/TS

Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/214/16                                                                              Lublin, dnia 04 lipca 2016 roku   Znak sprawy: FRL/3/2016/TS   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania znak sprawy FRL/3/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/3/2016/CDM                                                             Lublin, dnia 30 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Remigiusz Pik 83,71 Część II […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/2/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/2/2016/CDM                                                            Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Paweł Bielak 100,00 Część II […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/1/2016/TS

Znak sprawy: FRL/1/2016/TS                                                                   Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Chełm : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Justyna Dąbrowska 83,57 2. Świeczak Beata […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/2/2016/TS

Znak sprawy: FRL/2/2016/TS                                                                    Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Chełm : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Świeczak Beata 88 2. Korona-Jędrzejewska Edyta […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Znak sprawy: FRL/1/2016/CDM

Znak sprawy: FRL/1/2016/CDM                                                           Lublin, dnia 29 czerwca 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2016/CDM do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Meritum Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Edyta Kondracka […]

Leave a comment