Usługi szkoleniowe


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/2017/TS

Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 07 kwietnia 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/7/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS                                                                                                                            Lublin, dnia 07.04.2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/TLS do […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/7/2017/TLS

Lublin, dnia 29 marca 2017 roku L.dz.FRL/ 399/17 Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS  Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/6/2017/TLS

Lublin, dnia 27 marca 2017 roku Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania znak sprawy: FRL/4/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS                                                                                                                                  Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania_ FRL/3/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/3/2017/TLS Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2017/TLS […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Cukiernik z egzaminem czeladniczym”.Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 7 lutego 2017 roku L.dz.FRL/163/17   Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym”_FRL/3/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 6 lutego 2017 roku L.dz.FRL/150/17 Znak sprawy: FRL/3/2017/TLS   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/18_A/2017/TS

rozstrzygnięcie postępowania

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_ FRL/27/2017/TS

Znak sprawy:  FRL/27/2017/TS                                          Lublin, dnia 26 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/27/2017/TS do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, ul. Krzywa […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/2/2017/TLS Lublin, dnia 26 stycznia 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2017/TLS […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/21/2016/TS

Znak sprawy: FRL/21/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 16 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/21/2016/TS wybrana została oferta   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział Biała Podlaska, OKZ w Łukowie […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/22/2016/TS

Znak sprawy: FRL/22/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 16 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/22/2016/TS wybrana została oferta   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ w Lublinie Oddział Biała Podlaska OKZ w Łukowie, ul. Kwiatkowskiego […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Cukiernik z egzaminem czeladniczym” 150 godzin dla 1 osoby. Znak sprawy: FRL/27/2017/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   dz.FRL/50/17                Lublin, dnia 12 stycznia 2017 roku   Znak sprawy: FRL/27/2017/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Księgowość z elementami kadr i płac” dla 3 uczestników w Lublinie Znak sprawy: FRL/18_A/2017/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/    /17                                                                            Lublin, dnia 11 stycznia 2017 roku   Znak sprawy: FRL/18_A/2017/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/23/2016/TS

Znak sprawy: FRL/23/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 12 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/23/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/24/2016/TS

Znak sprawy: FRL/24/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 12 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/24/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/26/2016/TS

Znak sprawy: FRL/26/2016/TS                                                                Lublin, dn.12  stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/26/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/19/2016/TS

Znak sprawy: FRL/19/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 11 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/19/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów […]

Leave a comment

Unieważnienie Zapytanie ofertowego nr FRL/18/2016/TS

  L.dz FRL/   36     /17                                                                Lublin, dnia 10 stycznia 2017 roku     Unieważnienie Zapytanie ofertowego nr FRL/18/2016/TS   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 10 stycznia 2017 roku unieważnia postępowanie znak sprawy: FRL/18/2016/TS na składanie ofert na zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Księgowość z elementami kadr i płac” dla 4 uczestników w […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/17/2016/TS

Znak sprawy: FRL/17/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/17/2016/TS wybrana została oferta:   Centrum szkoleniowo-Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13R, 22-100  Chełm.   rozstrzygniecie_17  

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/14/2016/TS

Znak sprawy: FRL/14/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/14/2016/TS w części wybrana dot. Chełma wybrana została oferta Centrum szkoleniowo-Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13R, 22-100  Chełm   w części dot. […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym”Znak sprawy: FRL/2/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 10 stycznia 2017 roku L.dz.FRL/25/17   Znak sprawy: FRL/2/2017/TLS     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 09 stycznia 2017 roku   UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 09 stycznia 2017 roku uniewaznienie FRL/1/2017/TLS w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym” Znak sprawy: FRL/1/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 4 stycznia 2017 roku L.dz.FRL/13/17   Znak sprawy: FRL/1/2017/TLS     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania Ldz.FRL/13/2016/FRL

rozstrzygniecie-postepowania_13    

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Spedytor – spedycja i transport od podstaw” 50 godz. dla 1 osoby.Znak sprawy: FRL/23/2016/TS

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/783 /16                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/23/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs masażu klasycznego” 50 godz. dla 1 osoby.Znak sprawy: FRL/22/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/ 782 /16                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/22/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Kurs kosmetyczny” dla 1 uczestnika w wymiarze 80 godz..Znak sprawy: FRL/24/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/786/16                                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku   Znak sprawy: FRL/24/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Programowanie w JavaScript w Lublinie” dla 1 uczestnika w wymiarze 40 godz. Znak sprawy: FRL/25/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/785/16                                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku   Znak sprawy: FRL/25/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” dla 1 uczestnika w wymiarze 80 godz Znak sprawy: FRL/26/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/784/16                                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku   Znak sprawy: FRL/26/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Terapeuta zajęciowy” dla 1 uczestnika w wymiarze 48 godz..Znak sprawy: FRL/20/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/774/16                                                                          Lublin, dnia 28 grudnia 2016 roku   Znak sprawy: FRL/20/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs stylizacji paznokci” 70 godz. dla 1 osoby Znak sprawy: FRL/21/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/ 775 /16                                                          Lublin, dnia 28 grudnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/21/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/16/2016/TS

Znak sprawy: FRL/16/2016/TS                                                                Lublin, dn.20 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/16/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/15/2016/TS

Znak sprawy: FRL/15/2016/TS                                                                Lublin, dn.20 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/15/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2016/TS

Znak sprawy: FRL/11/2016/TS                                                                Lublin, dn.20 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.   Rozstrzygnięcie postępowania

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Księgowość z elementami kadr i płac” dla 4 uczestników w Lublinie.Znak sprawy: FRL/18/2016/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/760 /16                                                                         Lublin, dnia 20 grudnia 2016 roku   Znak sprawy: FRL/18/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs stylizacji paznokci 70 godz.” dla 8 osób w Lublinie.Znak sprawy: FRL/19/2016/TS

    FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNYDroga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/761/16                                                          Lublin, dnia 20 grudnia 2016 roku Znak sprawy: FRL/19/2016/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu zakupu […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2016/TLS

    Znak sprawy: FRL/7/2016/TLS Lublin, dnia 21 grudnia 2016 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM

  Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM                                                          Lublin, dnia 20 grudnia 2016 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/15/2016/CDM do realizacji zamówienia na przeprowadzenie szkolenia  „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+ E( […]

Leave a comment