Usługi szkoleniowe


Zapytanie ofertowe FRL/24/SALA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  21 października 2019 roku     Znak sprawy: FRL/24/SALA/OWES/2019    Zapytanie ofertowe  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie, wynajemsalszkol-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych, Znak sprawy: II/ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 126/2019                                                    […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/7/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 26 kwietnia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/7/W2WA/OWES/2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -Znak sprawy: FRL/6/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 26 kwietnia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/6/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019  

Znak sprawy: FRL/5/ZO/T/W2WA/OWES/2019   Zamość, dnia 08.04.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/15/SALA/OWES/2019

Znak sprawy: FRL/15/SALA/OWES/2019   Zamość, dnia 29.03.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in Rozstrzygnięcia, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe- FRL/5/W2WA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 22 marca 2019 roku   Znak sprawy: FRL/5/W2WA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – FRL/7/WSO2/OWES /2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 22 marca 2019 roku   Znak sprawy: FRL/7/WSO2/OWES /2019 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych, Znak sprawy: I/ANC/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 68/2019                                                                                                                         Lublin, dnia 18.03.2019 r. Znak sprawy: I/ANC/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/1/SZB/OWES/2019

Zamość, dnia 05.03.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SZB/OWES/2019 do realizacji […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe -FRL/1/SZB/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 15 lutego 2019 roku   Znak sprawy: FRL/1/SZB/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/4/WSO2/OWES /2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 27 sierpnia 2018 roku   Znak sprawy: FRL/4/WSO2/OWES /2018   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in Inne-zaproszenie, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/12/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/12/2017/MnS!                                                   Lublin, dnia 17 października 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Młodzi na start!” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:   Część I –Lubartów: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,               ul. Królewska 15, 20-109 Lublin […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: FRL/12/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/1005/17                                                                                                                  Lublin, dnia 20 września 2017 roku Znak sprawy: FRL/12/2017/MnS!   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak sprawy FRL/9/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY                                                                                              Lublin, dnia 12 lipca 2017 roku […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie MAG” (dla 3 grup szkoleniowych). Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/768/17                                                                                                                         Lublin, dnia 12 lipca 2017 roku Znak sprawy: FRL/10/2017/MnS!   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM      

    Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  67,27   […]


Posted in Rozstrzygnięcia, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie MAG” (dla 3 grup szkoleniowych). Znak sprawy: FRL/9/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     L.dz.FRL/684/17                                                                                                                    Lublin, dnia 12 czerwca 2017 roku Znak sprawy: FRL/9/2017/MnS!   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 29 maja 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:     Część I –Zamość : Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. SPECTRA Katarzyna Stępień Pl. Floriański 1 lok.309, 26-110 Skarżysko-Kamienna   100,00   […]


Posted in Personel projektu, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM

Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano: Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  100,00   rozstrzyg ag


Posted in Personel projektu, Rozstrzygnięcia, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” dla 12 uczestników w Zamościu.Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/ 615/17                                                                                                                        Lublin, dnia 22 maja 2017 roku   Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym” w Tomaszowie Lubelskim Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz.FRL/614/17                                                                                           Lublin, dnia 22 maja 2017 roku Znak sprawy: FRL/11/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” Znak sprawy: FRL/9/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 17 maja 2017 roku L.dz.FRL/   542  /17   Znak sprawy: FRL/9/2017/TLS     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Tomaszowie LubelskimZnak sprawy: FRL/6/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/528/17                                                                                           Lublin, dnia 12 maja 2017 roku Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Fryzjer z egzaminem czeladniczym” w Chełmie_Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/517/17                                                                                  Lublin, dnia 11 maja 2017 roku Znak sprawy: FRL/8/2017/SDM     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” dla 2 grup szkoleniowych w Zamościu i Chełmie (dla 24 osób) znak sprawy FRL/3/2017/SDM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/497/17                                                                                                                       Lublin, dnia 4 maja  2017 roku   Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/2017/TS

Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 07 kwietnia 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że […]


Posted in Personel projektu, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/7/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS                                                                                                                            Lublin, dnia 07.04.2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/TLS do […]


Posted in Bez kategorii, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/7/2017/TLS

Lublin, dnia 29 marca 2017 roku L.dz.FRL/ 399/17 Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS  Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/6/2017/TLS

Lublin, dnia 27 marca 2017 roku Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania znak sprawy: FRL/4/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS                                                                                                                                  Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania_ FRL/3/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/3/2017/TLS Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2017/TLS […]


Posted in Bez kategorii, usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Cukiernik z egzaminem czeladniczym”.Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 7 lutego 2017 roku L.dz.FRL/163/17   Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS     Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym”_FRL/3/2017/TLS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 6 lutego 2017 roku L.dz.FRL/150/17 Znak sprawy: FRL/3/2017/TLS   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/18_A/2017/TS

rozstrzygnięcie postępowania


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_ FRL/27/2017/TS

Znak sprawy:  FRL/27/2017/TS                                          Lublin, dnia 26 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/27/2017/TS do realizacji zamówienia wybrano:   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, ul. Krzywa […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/2017/TLS

Znak sprawy: FRL/2/2017/TLS Lublin, dnia 26 stycznia 2017 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2017/TLS […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/21/2016/TS

Znak sprawy: FRL/21/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 16 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/21/2016/TS wybrana została oferta   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział Biała Podlaska, OKZ w Łukowie […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/22/2016/TS

Znak sprawy: FRL/22/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 16 stycznia 2017 roku     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/22/2016/TS wybrana została oferta   Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów 1. ZDZ w Lublinie Oddział Biała Podlaska OKZ w Łukowie, ul. Kwiatkowskiego […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Cukiernik z egzaminem czeladniczym” 150 godzin dla 1 osoby. Znak sprawy: FRL/27/2017/TS

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   dz.FRL/50/17                Lublin, dnia 12 stycznia 2017 roku   Znak sprawy: FRL/27/2017/TS   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu […]


Posted in usługiszkoleniowe-zaproszenie

|

Leave a comment