Wynajem sal szkoleniowych


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/SALA/OWES/2018                                                                                                                           Zamość, dnia 09.03.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia  1 marca 2018 roku L.dz. FRL/100/18 Znak sprawy: FRL/3/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/SALA/OWES/2018 Zamość, dnia 20.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/1/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018 Zamość, dnia 20.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SALA/OWES/2018 […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku L.dz. FRL/77/18 Znak sprawy: FRL/2/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku L.dz. FRL/74/18 Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]

Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/SALA/WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 02.01.2018 roku     ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/SALA/WA/OWES/2018   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SDM/DDS/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 11.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego […]

Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANI FRL/1/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!                                                            Lublin, dnia 8 maja 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów Wartość zamówienia brutto 1. Krystyna Puszkarska, Aleje Zwycięstwa 32, 21-100 Lubartów 100 8 840,00 zł   Część […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

Lublin, dnia 04.05.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal doradczych i szkoleniowych_FRL/1/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/460/17                                                                                                             Lublin, 20 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal  doradczych i  szkoleniowych   Fundacja Rozwoju […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z

Lublin, dnia 30.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – 3 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

                                                  Lublin, dnia 30.03.2017 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1    Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach zapytania […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr SW/ŁUK/1

                          Lublin, dnia 29.03.2017 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr PD/ŁUK/1

                          Lublin, dnia 29.03.2017 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ŁUK/1

Lublin, dnia 19.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1

Lublin, dnia 19.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

Lublin, dnia 16.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2

                          Lublin, dnia 16 marca  2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego SW/ZAM/2

Lublin, dnia 02.03.2017 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ZAM/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – wynajem sali warsztatowej w Zamościu (SW/ZAM/2)

Lublin, dnia 22.02.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ZAM/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (SW/LUB/1)

                          Lublin, dnia 22 lutego 2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1

     Lublin, dnia 22 lutego 2017 roku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego PD/LUBART/1

Lublin, dnia 20.02.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

                                                                           Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 12 lutego 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (PD/LUB/1)

                                                             Lublin, dnia 18.01.2017 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1

                          Lublin, dnia 10.01.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/RADZ/1

     Lublin, dnia 09.12.2016 roku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/RADZ/1  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1

    Lublin, dnia 09.12.2016 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment