Wynajem sal szkoleniowych


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/12/SALA/OWES/2019

Znak sprawy: FRL/12/SALA/OWES/2019   Zamość, dnia 21.01.2019 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe: FRL/13/SALA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  18 stycznia 2019 roku   Znak sprawy: FRL/13/SALA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/12/SALA/OWES/2019

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  8 stycznia 2019 roku     Znak sprawy: FRL/12/SALA/OWES/2019   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/11/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/11/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 01.08.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-Znak sprawy: FRL/10/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/10/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 25.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe: FRL/11/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia  24 lipca 2018 roku L.dz. FRL/341/18   Znak sprawy: FRL/11/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/10/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  17 lipca 2018 roku L.dz. FRL/334/18   Znak sprawy: FRL/10/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/SALA/OWES/2018

  Zamość, dnia 13.07.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/SALA/OWES/2018 nie wpłynęła […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA RL/9/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/9/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/7/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/7/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/6/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 13.07.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/9/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  05 lipca 2018 roku L.dz. FRL/282/18 Znak sprawy: FRL/9/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/8/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  04 lipca 2018 roku L.dz. FRL/281/18 Znak sprawy: FRL/8/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/7/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia  04 lipca 2018 roku L.dz. FRL/275/18   Znak sprawy: FRL/7/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/6/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia  04 lipca 2018 roku L.dz. FRL/269/18 Znak sprawy: FRL/6/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/5/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 29.06.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/5/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 21 czerwca 2018 roku L.dz. FRL/264/18 Znak sprawy: FRL/5/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/4/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/4/SALA/OWES/2018   Zamość, dnia 07.06.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/SALA/OWES/2018 […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE OFERTOWE FRL/4/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 24 maja 2018 roku L.dz. FRL/226/18 Znak sprawy: FRL/4/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/3/SALA/OWES/2018                                                                                                                           Zamość, dnia 09.03.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/3/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia  1 marca 2018 roku L.dz. FRL/100/18 Znak sprawy: FRL/3/SALA/OWES/2018   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/2/SALA/OWES/2018 Zamość, dnia 20.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/1/SALA/OWES/2018

Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018 Zamość, dnia 20.02.2018 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SALA/OWES/2018 […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/2/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku L.dz. FRL/77/18 Znak sprawy: FRL/2/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe FRL/1/SALA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku L.dz. FRL/74/18 Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/SALA/WA/OWES/2018

Znak sprawy: 1/SALA/WA/OWES/2018   Zamość, dnia 11.01.2018 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/SALA/WA/OWES/2018 […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/SALA/WA/OWES/2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 02.01.2018 roku     ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/SALA/WA/OWES/2018   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu […]


Posted in Bez kategorii, wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SDM/DDS/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 11.05.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego […]


Posted in Rozstrzygnięcia, wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANI FRL/1/2017/MnS!

Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!                                                            Lublin, dnia 8 maja 2017 roku       ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano: Część I – Lubartów Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów Wartość zamówienia brutto 1. Krystyna Puszkarska, Aleje Zwycięstwa 32, 21-100 Lubartów 100 8 840,00 zł   Część […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

Lublin, dnia 04.05.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal doradczych i szkoleniowych_FRL/1/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/460/17                                                                                                             Lublin, 20 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal  doradczych i  szkoleniowych   Fundacja Rozwoju […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12.04.2017 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z

Lublin, dnia 30.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – 3 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]


Posted in wynajemsalszkol-zaproszenie

|
Leave a comment