Wynajem sal szkoleniowych


Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal doradczych i szkoleniowych_FRL/1/2017/MnS!

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   L.dz.FRL/460/17                                                                                                             Lublin, 20 kwietnia 2017 roku Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!     Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal  doradczych i  szkoleniowych   Fundacja Rozwoju […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z

Lublin, dnia 30.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/Z Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH

Lublin, dnia 30.03.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/CH Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – 3 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ŁUK/1

Lublin, dnia 27.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1

Lublin, dnia 24.03.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego SW/ZAM/2

Lublin, dnia 02.03.2017 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ZAM/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – wynajem sali warsztatowej w Zamościu (SW/ZAM/2)

Lublin, dnia 27.02.2017 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ZAM/2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (SW/LUB/1)

                          Lublin, dnia 22 lutego 2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego PD/LUBART/1

Lublin, dnia 20.02.2017 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 15 lutego 2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (PD/LUB/1)

                                                             Lublin, dnia 18.01.2017 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1

                          Lublin, dnia 10.01.2017 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (PD/ZAM/1)

                                                                           Lublin, dnia 22.11.2016 roku  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ZAM/1  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/JAN

Lublin, dnia 20.11.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/JAN   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe (PD/ZAM/1)

                                                                         Lublin, dnia 15.11.2016 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ZAM/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (PD/PARCZ/1)

Lublin, dnia 26.10.2016 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/PARCZ/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (SW/CHM/1)

                          Lublin, dnia 26.10.2016 roku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/CHM/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (PD/CHM/1)

             Lublin, dnia 12.10.2016 roku     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/CHM/1       Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe (SW/CHM/1)

Lublin, dnia 12.10.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/CHM/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Informacja o wyborze oferty (SW/PARCZ/1)

                                      Lublin, dnia 09.10.2016 roku    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/PARCZ/1  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe (SW/PARCZ/1)

Lublin, dnia 01.10.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/PARCZ/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe (PD/PARCZ/1)

Lublin, dnia 30.09.2016 roku  Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/PARCZ/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze […]

Leave a comment

zapytanie cenowe (PD/CHM/1)

                                                                           Lublin, dnia 30.09.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/CHM/1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/S.Sz/3/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 10 sierpnia 2016 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/S.Sz/3/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                                                                            Lublin, dnia 02.08.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/S.Sz/3/2016/ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/SW/2/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 21 lipca 2016 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181. 20-325 Lublin tel.: 081 710 19 00, fax: 81 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855     Lublin, dnia 14 lipca 2016 r.       INFORMACJA O WYBORZE OFERTY     Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/SSZ/1/2016/CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 12 lipca 2016 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 11 lipca 2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 10 lipca 2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/SW/2/2016/CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 5 lipca 2016 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 Lublin, dnia 01 lipca 2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/CHM Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/1/2016/CHM

Zapytanie_Chełm_sala szkoleniowaFUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 01 lipca 2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/1/2016/CHM Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/CHM

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 30.06.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/CHM   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/PD/1/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 30 czerwca 2016 roku   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w […]

Leave a comment

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Droga Męczenników Majdanka 181 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email* REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855   Lublin, dnia 28.06.2016 roku   Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” […]

Leave a comment

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia spotkań grupowych, znak sprawy NE/2014/SG/2

Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt „Nawigacja Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zaprasza do przedstawienia oferty […]

Leave a comment